Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

 Centrul Logopedic Interşcolar (2013-2014)

Coordonator: prof. GROZA Alexandra Marinela

Prezentare

+ Prezentare: 2014-03-29-prezentare-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

Reţea cabinete logopedice interşcolare :: Program de lucru

+ Reţea CLI: 2014-03-29-retea-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Program de lucru - profesori logopezi: 2014-03-29-orare-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Circumscripţii logopedice: 2014-03-29-circumscriptii-logopedice.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

Documente specifice

+ Fişa de depistare a copiilor cu tulburări de limbaj: 2014-03-29-registru-evidenta-anuala-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Registrul de evidenţă anuală a copiilor cu tulburări de limbaj cuprinşi īn terapie: 2014-03-29-registru-evidenta-anuala-cli.doc (Data publicării: 29.03.2014)

+ Invitaţii adresate părinţilor: 2014-03-29-invitatie-parinti-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Fişa de examinare şi diagnosticare logopedică: 2014-03-29-fisa-logopedica.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Evidenţa prezenţei la terapie logopedică: 2014-03-29-registru-evidenta-prezenta.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Fişa individuală a postului - profesor logoped: 2014-03-29-fisa-postului-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Raport anual de activitate - profesor logoped: 2014-03-29-raport-anual-activitate-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Fişa anuală de evaluare a activităţii profesorului logoped: 2014-03-29-fisa-evaluare-anuala-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Portofoliul profesorului logoped (structura): 2014-03-29-portofoliu-profesor-logoped.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

Legislaţie

+ Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, anexă nr. 2 la OMEC nr. 5555/ 07.10.2011: 2014-03-29-regulament-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

Comisia metodică a profesorilor logopezi

+ Programele semestriale de activităţi ale profesorilor logopezi: 2014-03-29-program-activitati-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Īntālniri comisie:

 

(Data publicării: 29.03.2014)

+ Comisia metodică a profesorilor logopezi - componenţa: 2014-03-26-comisie-metodica-cli.pdf (Data publicării: 26.03.2014)

Activităţi :: Anunţuri :: Exemple de bună practică

+ Activităţi de formare: 2014-03-29-formari-cli.pdf (Data publicării: 29.03.2014)

+ Simpozionul Judeţean "Logopedia - abordare pluridisciplinară şi deschidere spre comunitate" - 12.03.2014: promovare īn mass-media (infomm1, infomm2, graiul, emaramures)

 

 

2014-03-12-afis-simpozion.pdf, 2014-03-12-pliant-simpozion.pdf (Data publicării: 26.03.2014; Data ultimei actualizări: 29.03.2014)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/ Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2016, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.