Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

 Centrul Logopedic Interşcolar (2014-2017)

Coordonator: prof. Groza Alexandra-Marinela

Prezentare

- 2015-09-16-prezentare-cli.ppt (Data publicării: 16.09.2015)

Reţea cabinete logopedice interşcolare

- Planurile de activitate anuale ale profesorilor logopezi din cabinetele logopedice interscolare pe anul şcolar 2016-2017 (Data publicării: 07.11.2016)

Documente specifice

- Inspecţie tematică-Evaluarea managementului cabinetelor logopedice interşcolare: 2015-09-14-5167-it-eval-manag-cli.pdf (Data publicării: 22.09.2015)

- 2015-09-16-documente-specifice-cli.rar (Data publicării: 16.09.2015)

Legislaţie

- 2015-09-16-regulament-cli.doc (Data publicării: 16.09.2015)

Comisia metodică a profesorilor logopezi

- ...

Activităţi :: Exemple de bună practică

- 2015-09-16-formari-cli.ppt (Data publicării: 16.09.2015)

- 2015-09-16-toe-cli.ppt (Data publicării: 16.09.2015)

Arhivă

- 2013-2014 (Data publicării: 22.10.2014)

 

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.