Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învăţământul primar (2017-2018)

 

Legislaţie

- Ordinul ministrului sanatatii privind aprobarea Baremului medical cu afectiunile care pot constitui cauze de amanare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani (Data publicării: 01.03.2017)

- Ordinul ministrului educatiei privind inscrierea copiilor in invatamantul primar (Data publicării: 22.02.2017)

Centre/comisii de evaluare

- Centre de evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

Ghiduri

- In curs de actualizare (Data publicării: 22.02.2017)

Anunţuri

- Adresa catre unitatile de invatamant cu privire la amnarea inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani(Cuprinsul dosarului conform Ordinului Ministrului Sanatatii cu nr. 430/16.04.2004) (Data publicării: 01.03.2017)

- Adresa directori de scoli si consilieri scolari (Data publicării: 22.02.2017)

- Masuri organizatorice evaluari psihosomatice (Data publicării: 22.02.2017)

- Procedura operationala evaluari psihosomatice (Data publicării: 22.02.2017)

- Registrul riscurilor la nivelul procedurii operationale evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

- Mapa pentru evaluarea psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

- Cerere evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

- Informatii pentru parinti (Data publicării: 22.02.2017)

- Registu evidenta a cererilor de evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

- Registu evidenta a programarilor de evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

- Registu evidenta a recomandarilor de evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

- Model de recomandare (Data publicării: 22.02.2017)

- Model de fisa de evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

Decizia comisiei

- Decizie Comisie organizare si monitorizare evaluare psihosomatica (Data publicării: 22.02.2017)

Arhivă

- Înscrierea pentru anul şcolar 2016-2017 (Data publicării: 10.09.2016)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.