Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter permanent (2016-2017)

 

Comisia pentru curriculum

- Decizia comisiei (Data publicării: 09.11.2016)

- Procedura de lucru a comisiei (Data publicării: 01.11.2016)

- Planul managerial a comisiei (Data publicării: 09.12.2016)

- Componenta comisiilor metodice (Data publicării: 08.12.2016)

 

*Comisia metodica nr. 1

- Planificarea anuala a activitatilor (Data publicării: 02.02.2017)

- Planificarea pe semestul I a activitatilor (Data publicării: 02.02.2017)

- Planificarea pe semestul II a activitatilor (Data publicării: 02.02.2017)

- Pliant cabinet de asistenta psihopedagogica (Data publicării: 07.12.2016)

- Tematica orientativă de consiliere a părinţilor şi a cadrelor didactice (Data publicării: 07.12.2016)

- De ce fac copiii crize de furie? (Data publicării: 07.12.2016)

- De ce nu vor unii copii să meargă la grădiniţă? (Data publicării: 07.12.2016)

- Grijile şi anxietatea la copil? (Data publicării: 07.12.2016)

- Oboseala, duşmanul ascuns al copiilor (Data publicării: 07.12.2016)

- Anunt parinti (Data publicării: 30.01.2017)

- Prezentarea campaniei (Data publicării: 30.01.2017)

- Prezentarea campaniei pentru cadrele didactice (Data publicării: 30.01.2017)

- Sfaturi pentru parinti (Data publicării: 30.01.2017)

- Stima de sine la copiii cu CES (Data publicării: 02.02.2017)

- Desene terapeutice si dezvoltarea personala (Data publicării: 16.02.2017)

*Comisia metodica nr. 2

- Anxietatea (Data publicării: 02.02.2017)

- Anxietatea si fulgere (Data publicării: 02.02.2017)

- Model teoretic si practic abc (Data publicării: 02.02.2017)

- Pedeapsa si intarirea (Data publicării: 02.02.2017)

- Program impotriva absenteismului la liceu (Data publicării: 02.02.2017)

- Rolul amenajarii ambientului de lucru al unui copil cu ADHD (Data publicării: 02.02.2017)

*Comisia metodica nr. 3

- Plan managerial (Data publicării: 02.02.2017)

- Planificarea anuala a activitatilor (Data publicării: 02.02.2017)

- Activitati - Educatie penru cetatenie democratica (Data publicării: 16.02.2017)

- Optional - Colegialitate si prietenie (Data publicării: 16.02.2017)

- Rolul si importanta optionalelor privind dezvoltatrea personala asunata (Data publicării: 16.02.2017)

- Abilitati de gandire critica (Data publicării: 24.02.2017)

- Activitate clasa a VIII-a cultura civica (Data publicării: 24.02.2017)

- Algoritmul proiectarii activitatilor cultura civica (Data publicării: 24.02.2017)

- Copilul neatent (Data publicării: 24.02.2017)

- Dezvoltarea gandirii critice la copii si adolescenti (Data publicării: 24.02.2017)

- Stresul la copii (Data publicării: 24.02.2017)

 

Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii

- Decizia comisiei (Data publicării: 09.11.2016)

 

Comisia perfectionare şi formare continuă

- Decizia comisiei (Data publicării: 09.11.2016)

- Ghid definitivat (Data publicării: 02.03.2017)

 

Comisia de securitate şi siguranţă în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

- Decizia comisiei (Data publicării: 09.11.2016)

 

Comisia pentru controlul managerial intern

- Decizia comisiei (Data publicării: 09.11.2016)

 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

- Decizia comisiei (Data publicării: 09.11.2016)

- Plan de masuri pentru combaterea coruptiei si prevenirea abaterilor de la dentologia profesionala la nivelul CJRAE Maramues (Data publicării: 20.02.2017)

- Decizia consilierului responsabil de integritate la nivelul CJRAE Maramures (Data publicării: 24.03.2017)

- Decizia de aprobare a planului de integritate la nivelul CJRAE Maramures (Data publicării: 24.03.2017)

- Planul de integritate la nivelul CJRAE Maramures (Data publicării: 24.03.2017)

 

Comisia pentru programe şi proiecte educative

- Decizia comisiei (Data publicării: 09.11.2016)

- Procedura de lucru a comisiei (Data publicării: 01.11.2016)

- Proiect educaţional judeţean Integrarea in invatamatnul de masa a copiilor cu cerinte educative speciale. (Data publicării: 22.11.2016)

- Proiect educaţional judeţean "1 Decembrie - mesaj despre Unire, Libertate, Solidaritate, Unitate". (Data publicării: 03.11.2016) , Raportul activităţii "1 Decembrie - mesaj despre Unire, Libertate, Solidaritate, Unitate". (Data publicării: 08.12.2016)

- Proiect educaţional interjudeţean "Barometrul emoţiilor" program de screening si preventie a tulbuarilor emoţionale. (Data publicării: 04.11.2016)

- Proiect educaţional judeţean "Tehnologia in sprijinul comunitatii noastre - o initiativa Bursele INDECO SOFT". (Data publicării: 04.11.2016)

- Proiect educaţional judeţean "Fii viteaz, nu violent". (Data publicării: 04.11.2016)

- Proiect educaţional "Vreau sa am o meserie". (Data publicării: 04.11.2016)

+ Arhivă Proiecte 2015-2016 (Data publicării: 10.09.2016)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.