Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Consiliere parentală 2016-2017

 

Documente specifice

- Decizia membrilor compartimentului (Data publicării: 16.02.2017)

- Regulamentul de ordine si functionare al compartimentului de consiliere parentala pentru parinti/reprezentanti legali care au copii cu tulburari specifice de invatare (Data publicării: 14.03.2017)

- Programul compartimentului de consiliere parentala pentru parinti/reprezentanti legali care au copii cu tulburari specifice de invatare (Data publicării: 14.03.2017)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.