Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Hotărâri ale consiliului de administraţie al CJRAE-MM

 

An şcolar 2016-2017

- HCA nr. 37/18.08.2017 (Acorduri pentru detasare in interesul invatamantului, incadrari pe perioada nedeterminara, preluare atributii): 2017-08-18-37-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.08.2017)

- HCA nr. 36/04.07.2017 (Reprogramare concediu de odihna, decont naveta, decont curs formare): 2017-08-18-37-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 04.07.2017)

- HCA nr. 35/08.06.2017 (Raport justificativ al directorului CJRAE-MM, Raport justificativ al coordonatorului CJAP-MM, Proceduri interne, zile concediu Albu Violeta): 2017-06-08-35-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 15.06.2017)

- HCA nr. 34/10.05.2017 (aprobare decont naveta, aprobare decont participare conferinta, aprobarea proiectului "Ziua Nationala a portului popular", aprobare reprogramare concediu de odihna, aprobare intoarcere la post din concediu de ingrijire a copilului,): 2017-05-10-34-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 10.05.2017)

- HCA nr. 33/10.04.2017 (acord pretransfer, incadrarea plata cu ora, numire membru nou in comisia de mobilitate, aprobare decont naveta, aprobare reprogramare concediu de odihna, aprobare plan de activitati si regulament Targul Ofertelor Educationale): 2017-04-10-33-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 13.04.2017)

- HCA nr. 32/14.03.2017 (aprobare Proceduri operationale, reprogramare concedii de odihna aferente anului 2016, aprobare decont naveta): 2017-02-22-31-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 16.03.2017)

- HCA nr. 31/22.02.2017 (aprobarea documentelor adiacente (componenta Comisiei de organizare si monitorizare a evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica, Procedura operationala, componenta comisiilor de evaluare, centrele de evaluare, mapa de evaluare) Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018 ): 2017-02-22-31-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.02.2017)

- HCA nr. 30/20.02.2017 (aprobarea modificarii membrilor consiliului de administratie, aprobarea revenire pe post din CIC, modificarea organigramei CJRAE Maramures, aprobarea planului de masuri privind actiunile de combatere a coruptiei la nivelul CJRAE Maramures, aprobarea codului de conduita al personalului didactic): 2017-02-20-30-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 21.02.2017)

- HCA nr. 29/14.02.2017 (aprobarea deschiderii Compartimentului de Consiliere Parentala, aprobarea membrilor Compartimentului de consiliere parentala, aprobarea decontului navetei aferente lunii ianuarie 2017): 2017-02-14-29-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 16.02.2017)

- HCA nr. 28/03.02.2017 (Raportul bugetului pe titluiri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2016, Proiectul previzionar pe anul 2017, modificarea Regulamentului de Ordine Interioara, incadrarea in regim plata cu ora, revenire din CIC.): 2017-02-03-28-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 07.02.2017)

- HCA nr. 27/30.01.2017 (obligatia de predare 2017-2018): 2017-01-30-27-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 30.01.2017)

- HCA nr. 26/27.01.2017 (eeducerea normei didactice de predare-invatare, mentinerea in activitate ca titular, aprobarea procedurii privind organizarea si monitorizarea desfasurrii consfatuirilor, cercurilor pedagogice si a sedintelor): 2017-01-31-26-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 27.01.2017)

- HCA nr. 25/18.01.2017 (solutionarea dosarelor de orientare scolara si profesionala, aprobarea Campaniei Judetene "Consiliere psihologica si consiliere educationala de succes in scolile noasrte", recuperarea orelor): 2017-01-18-25-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.01.2017)

- HCA nr. 24/17.01.2017 (decontarea navetei, aprobarea Proiectului Judetean "Absenteismul - De la cauza la efect"): 2017-01-17-24-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 17.01.2017)

- HCA nr. 23/22.12.2016 (concediu de odihna personal didactic auxiliar si nedidactic, Componenta centrelor metodice la nivelul CJRAE MM, decontarea navetei): 2016-12-20-23-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.12.2016)

- HCA nr. 22/22.11.2016 (PO-Comisie de informare privind cariera, PO-Comisie de evaluare si orientare scolara si profesionala, arondare, Tematica cerc pedagogic, Concediu de odihna personal didactic auxiliar si nedidactic): 2016-11-22-22-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.11.2016)

- HCA nr. 21/03.11.2016 (opţionale, PO-Comisie metodică, PO-Comisie proiecte educaţionale, rearondare, PCO angajaţi): 2016-11-03-21-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 03.11.2016)

- HCA nr. 20/19.10.2016 (PCO angajaţi, decontare navetă, cheltuieli navetă august-septembrie 2016, programare concedii de odihnă CJAP şi CLI în 2016-2017, validare rezultate concurs informatician, angajare pe post de informatician): 2016-10-19-20-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 19/29.09.2016 (PCO angajaţi, transfer post din CAP la CJAP, Plan managerial 2016-2017 coordonator CJAP, Plan managerial 2016-2017 coordonator CLI, Plan managerial 2016-2017 anual şi semestrial al SEOSP, portofoliu necesar evaluării copiilor cu CES pentru 2016-2017, Procedura de Evaluare şi  OSP pentru 2016-2017, obligaţii predare): 2016-09-29-19-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 18/23.09.2016 (comisie concurs D, PCO angajaţi, organigrama 2016-2017, fişa post coordonator CJAP): 2016-09-23-18-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 17/13.09.2016 (acordare CFP şi CIC, repartizare pe post): 2016-09-13-17-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 16/09.09.2016 (componenţă CA în 2016-2017, secretar CA, tematici CP şi CA, fişa post şi evaluare pentru fiecare angajat în 2016-2017, fişapost coordonator CJAP, neacordare 1/2 normă Săcel, indemnizaţie conducere D-coordonator CJAP-contabil şef, PCO angajaţi, calificative personal didactic şi auxiliar 2015-2016, comisii de lucru): 2016-09-09-16-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 15/07.09.2016 (PCO angajaţi, organizare concurs informatician, renunţare reducere normă, cheltuieli nevată): 2016-09-07-15-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 14/05.09.2016 (încetare contract muncă, transformare post, detaşare post în SEOSP, DÎIÎ, fişe post şi evaluare pentru angajaţi în 2016-2017, Raport anual 2015-2016, Plan managerial 2016-2017, ROF, ROI, Cod deontologic, PDI, portofolii consilier şcolar şi profesor logoped, reduceri normă): 2016-09-05-14-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 13/05.07.2016 (încetare contract muncă, concediu de odihnă D): 2016-07-05-13-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 12/30.06.2016 (Raport activitate D, Raport activitate coordonator CJAP, programare concedii 2016): 2016-06-30-12-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 11/06.06.2016 (acordare CIC, PCO angajaţi): 2016-06-06-11-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 10/05.06.2016 (cheltuieli navetă mai 2016, spor doctorat retroactiv Bănică Amelia): 2016-06-05-10-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 9/04.05.2016 (cheltuieli navetă aprilie 2016, spor doctorat): 2016-05-04-9-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 8/11.04.2016 (validare dosare acorduri pretransfer): 2016-04-14-8-hca-cjaremm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 7/11.04.2016 (validare dosare acorduri pretransfer, preluare atribuţii D, revenire 1/2 normă Ieud, cheltuieli navetă martie 2016): 2016-04-11-7-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 6/22.03.2016 (acorduri pretransfer, PCO angajaţi, funcţionare autoturism Dacia, Raport activitate 2015-2016-sem. I, Raport activitate 2015-2016-sem. II): 2016-03-22-6-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 5/29.02.2016 (cheltuieli navetă februarie 2016, PCO Benciu Olivia): 2016-02-29-5-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 4/08.02.2016 (cheltuieli navetă ianuarie 2016, comisie evaluare nivel dezvoltare psihosomatică pentru înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017): 2016-02-08-4-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 3/04.02.2016 (lista posturi didactice/catedre vacante/rezervate începând cu 01.09.2016): 2016-02-04-3-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 2/28.01.2016 (menţinere ca titulari ân 2016-2017): 2016-01-28-2-hca-cjaremm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

- HCA nr. 1/05.01.2016 (cheltuieli navetă decembrie 2015, concediu 2015-2016): 2016-01-05-1-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.10.2016)

Arhiva

- 2015-2016 (Data publicării: 10.09.2016)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.