Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (2016-2017)

Motto: "Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi īn lume." (Mahatma Gandhi)

Director: prof. dr. Ardelean Delia-Mariana

Program de lucru 2016-2017

- Luni-Joi 08:00-16:30 / Vineri 08:00-14:00 (Data publicării: 01.09.2016)

MANAGEMENT

- Organigrama CJRAE Maramures (Data publicării: 22.02.2017)

- Decizia de numire a Consiliului de Administratie (Data publicării: 22.02.2017)

- Decizia de numire a Consiliului de Administratie (Data publicării: 23.11.2016)

- Decizia de numire a Consiliului de Administratie (Data publicării: 09.09.2016)

- Regulament de Ordine Interioară - CJRAE-MM nr. 613/03.02.2017: 2017-02-06-ROI-cjraemm-2016-2017.pdf (Data publicării: 06.02.2016)

- Regulament de Ordine Interioară - CJRAE-MM nr. 6105/03.11.2016: 2016-11-03-6105-roi-cjraemm-2016-2017.pdf (Data publicării: 03.11.2016)

- Regulament de Organizare şi Funcţionare - CJARE-MM nr. 6104/03.11.2016: 2016-11-03-6104-rof-cjraemm-2016-2017.pdf (Data publicării: 03.11.2016)

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (Data publicării: 06.09.2016)

- Regulamentul de Ordine Interioară(Data publicării: 06.09.2016)

- Codul de etică (Data publicării: 22.11.2016)

- Codul de conduită (Data publicării: 20.02.2017)

- Plan managerial 2016-2017(Data publicării: 08.09.2016)

- Plan managerial semestrul I 2016-2017(Data publicării: 15.09.2016)

- Plan managerial semestrul II 2016-2017(Data publicării: 20.02.2017)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2015-2016(Data publicării: 08.09.2016)

- Raportul de activitate pe semestrul I an şcolar 2016-2017(Data publicării: 20.02.2016)

Dare de seama / Bilant

- Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2016

Concursuri posturi

- Lista posturilor vacante/rezervate pentru anul scolar 2017-2018 din cadrul CJRAE Maramures

- Informatician

- Rezultat concurs informatician

Activităţi tematice

- Evaluarea managementului cabinetelor şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică in anul şcolar 2016-2017 (Data publicării: 24.11.2016)

- Evaluarea managementului cabinetelor logopedice şcolare şi interşcolare in anul şcolar 2016-2017 (Data publicării: 24.11.2016)

Link-uri utile

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş (Data publicării: 01.09.2016)

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (Data publicării: 01.09.2016)

- Consiliul Judeţean Maramureş (Data publicării: 01.09.2016)

Arhi

- 2015-2016 (Data publicării: 01.09.2016)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.