Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

 Centrul Logopedic Interşcolar (2014-2018)

Prezentare

- 2015-09-16-prezentare-cli.ppt (Data publicării: 16.09.2015)

Management

- Raportul de activitate al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul scolar 2016-2017 (Data publicării: 11.10.2017)

- Raportul de activitate al Centrului de Logopedie Interscolar pe semestrul I (Data publicării: 13.02.2018)

- Planul managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul scolar 2017-2018 (Data publicării: 11.10.2017)

- Planul managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul scolar 2017-2018 semestul I (Data publicării: 11.10.2017)

- Planul managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul scolar 2017-2018 semestul II (Data publicării: 13.02.2018

- Planificarea activitatilor comisiei metodice a profesorilor logopezi din cadrul Centrului de Logopedie Interscolar pe anul scolar 2017-2018 (Data publicării: 20.11.2017)

- Planificarea activitatilor comisiei metodice a profesorilor logopezi din cadrul Centrului de Logopedie Interscolar pe anul scolar 2017-2018 semestul I (Data publicării: 20.11.2017)

- Planificarea activitatilor comisiei metodice a profesorilor logopezi din cadrul Centrului de Logopedie Interscolar pe anul scolar 2017-2018 semestul II (Data publicării: 20.11.2017)

Portofoliul profesorului logoped 2017-2018 (Documente specifice)

 * OPIS Portofoliu(Data publicării: 20.10.2017)

 * Fisa de autoevaluare(Data publicării: 20.10.2017)

 * Raport justificativ(Data publicării: 20.10.2017)

 * Raport de activitate anual(Data publicării: 20.10.2017)

 * Raport de activitate semestrial(Data publicării: 20.10.2017)

 * Fisa de pontaj(Data publicării: 20.10.2017)

 * Fisa de depistare a copiilor cu tulburari de limbaj(Data publicării: 20.10.2017)

 * Fisa de examinare si depistare logopedica(Data publicării: 20.10.2017)

 * Invitatie adresata parintilor(Data publicării: 20.10.2017)

 * Protocol de colaborare cu cadrele didactice(Data publicării: 20.10.2017)

 * Registru de evidenta a prezentei la terapie(Data publicării: 20.10.2017)

 * Registru de evidenta anuala a copiilor cu tulburari de limbaj cuprinsi in terapie(Data publicării: 20.10.2017)

Arhivă

- 2013-2014 (Data publicării: 22.10.2014)

 

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2018, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.