Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (2017-2018)

Motto: "Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi īn lume." (Mahatma Gandhi)

Director: prof. dr. Ardelean Delia-Mariana

Program de audiente:

     * Miercuri: 12:00-15:00

Program de lucru 2017-2018

- Luni-Joi 08:00-16:30 / Vineri 08:00-14:00 (Data publicării: 01.09.2017)

MANAGEMENT

- Mesajul Ministerului Educaţiei Naţionale cu ocazia începerii anului şcolar 2018-2019 (Data publicării: 06.09.2018)

- Organigrama CJRAE Maramures (Data publicării: 17.10.2017)

- Regulament Intern al CJRAE MM (Data publicării: 11.10.2017)

- Regulament de Ordine si Functionare al CJRAE MM (Data publicării: 11.10.2017)

- Codul de etică (Data publicării: 22.11.2016)

- Codul de conduită (Data publicării: 20.02.2017)

- Planul de eficentizare activitatii la nivelul CJRAE MM (Data publicării: 11.10.2017)

- Plan managerial 2017-2018 (Data publicării: 11.10.2017)

- Plan managerial semestrul I 2017-2018 (Data publicării: 11.10.2017)

- Plan managerial semestrul II 2017-2018 (Data publicării: 13.02.2018)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2016-2017(Data publicării: 11.10.2017)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2016-2017 (MS PowerPoint)(Data publicării: 11.10.2017)

- Raportul de activitate pe semestrul I an şcolar2017-2018(Data publicării: 13.02.2018)

Transparenţa financiara

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Reurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş (Data publicării: 31.03.2018)

- Lista functiilor din Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Maramures conform Legii-cadru nr. 153/2017 (Data publicării: 30.09.2017)

Inspectii tematice

- Evaluarea managementului Cabinetelor scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica(Data publicării: 23.10.2017)

- Evaluarea managementului Cabinetelor logopedice scolare si interscolare(Data publicării: 23.10.2017)

- Tematica asistentelor ce vor fi efectuate de catre directorul CJRAE Maramures si consilierul scolar cu atributii de coordonator CJAP Maramures (Data publicării: 06.03.2018)

- Tematica asistentelor ce vor fi efectuate de catre directorul CJRAE Maramures si consilierul scolar cu atributii de coordonator CLI Maramures (Data publicării: 07.03.2018)

Consiliul de Administratie

- Decizie consiliul de administratie(Data publicării: 11.10.2017)

- Decizie secretar consiliul de administratie(Data publicării: 11.10.2017)

- Tematica consiliului de administratie pentru anul scolar 2017-2018(Data publicării: 11.10.2017)

Consiliul Profesoral

- Decizie consiliul de profesoral(Data publicării: 11.10.2017)

- Decizie secretar consiliul profesoral(Data publicării: 11.10.2017)

- Tematica consiliului profesoral pentru anul scolar 2017-2018(Data publicării: 11.10.2017)

Link-uri utile

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş (Data publicării: 01.09.2016)

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (Data publicării: 01.09.2016)

- Consiliul Judeţean Maramureş (Data publicării: 01.09.2016)

Arhi

- 2016-2017 (Data publicării: 01.09.2016)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2018, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.