Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Cerc pedagogic/Consfături/Şedinţe/Centre metodice (2017-2018)

- Componenta centrelor metodice la nivelul CJRAE MM (Data publicării: 26.10.2017)

 

- Analfabetismul functional (Data publicării: 26.10.2017)

Arhi

- 2016-2017 (Data publicării: 01.09.2017)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2018, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.