Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter ocazional (2018-2019)

 

Comisia de inventariere şi casare a patrimoniului

Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia paritară

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvarşite de personalul salariat la nivelul CJRAE MM

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de selectare şi arhivare a documentelor CJRAE MM

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de īndrumare a debutanţilor

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

- Tematică program de formare a profesorilor consilieri şcolari debutanţi (Data publicării: 04.10.2019)

- Tematică program de formare a profesorilor logopezi debutanţi (Data publicării: 04.10.2019)

 

Comisia SIIIR

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de asigurare şi control a circulaţiei informaţiei

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia purtătorilor de cuvânt ai CJRAE MM

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia pentru actualizarea site-ului

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia responsabililor cu implementarea colectării selective a deşeurilor

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de consultare a forumului directorilor

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia responsabilă cu promovarea imaginii CJRAE MM

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia privind protecţia civilă, siguranţa civică la CJRAE MM

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de etică de la CJRAE MM

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de relaţii publice de la CJRAE MM

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

+ Arhivă (Data publicării: 03.10.2018)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.