Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Consiliere parentală 2018-2019

 

Documente manageriale

- Plan managerial CCP sem. II, 2019-2020: 2020-01-22-plan-managerial-CCP-semestrul-II-2019-2020.pdf (Data publicării: 22.01.2020)

- Raport CCP sem. I, 2019-2020: 2020-01-22-raport-CCP-semestrul-I-2019-2020.pdf (Data publicării: 22.01.2020)

- Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 (Data publicării: 10.09.2019)

- Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 semestrul I (Data publicării: 10.09.2019)

- Raportul de activitate pentru anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 10.09.2019)

- Raportul de activitate pentru anul şcolar 2018-2019 semestrul II (Data publicării: 10.09.2019)

 

Arhivă

- 2017-2018 (Data publicării: 17.09.2018)

 

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.