Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter permanent (2017-2018)

 

Comisia pentru curriculum

- Decizia comisiei (Data publicării: 12.10.2017)

- Componenta comisiilor metodice (Data publicării: 12.10.2017)

- Planul managerial al comisiei pentru curriculum (Data publicării: 20.11.2017)

 

*Comisia metodica nr. 1

- Plan managerial (Data publicării: 05.12.2017)

- Planificarea anuala a activitatilor (Data publicării: 05.12.2017)

- Strategii de succes in abordarea copiilor cu ADHD (Data publicării: 23.01.2018)

- Consiliere in cariera - proces de explorare pentru elevi (Data publicării: 23.01.2018)

 

*Comisia metodica nr. 2

- Plan managerial (Data publicării: 28.11.2017)

- Planificarea anuala a activitatilor (Data publicării: 28.11.2017)

- Cercetare - Stima de sine la adolescenti (Data publicării: 23.01.2018)

- Proiect didactic - Asertivitatea (Data publicării: 23.01.2018)

 

*Comisia metodica nr. 3

- Plan managerial (Data publicării: 28.11.2017)

- Planificarea anuala a activitatilor (Data publicării: 28.11.2017)

- Proiect de lectie - Cutiuta fermecata (Data publicării: 05.02.2018)

- Jocuri pentru dezvoltarea inteligentei emotionale (Data publicării: 05.02.2018)

- Dezvoltarea socio-emotionala (Data publicării: 05.02.2018)

- Activitate - Siguranta pe internet (Data publicării: 15.01.2018)

- Prezentare - Internet-ul (Data publicării: 15.01.2018)

- Prezentare - Internet-ul o provocare asumata (Data publicării: 15.01.2018)

 

Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii

- Decizia comisiei (Data publicării: 10.10.2017)

 

Comisia perfectionare şi formare continuă

- Decizia comisiei (Data publicării: 10.10.2017)

 

Comisia de securitate şi siguranţă în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

- Decizia comisiei (Data publicării: 10.10.2017)

 * Instructajul periodic al personalului(Data publicării: 11.10.2017)

 * Instructiuni proprii al personalului(Data publicării: 11.10.2017)

 * Instruirea personalului in situatii de urgenta(Data publicării: 11.10.2017)

 * Plan de prevenire si protectie(Data publicării: 11.10.2017)

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

- Decizia comisiei (Data publicării: 10.10.2017)

 

Comisia pentru programe şi proiecte educative

- Decizia comisiei (Data publicării: 10.10.2017)

+ Arhivă (Data publicării: 10.10.2017)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.