Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter permanent (2017-2018)

 

Comisia pentru curriculum

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

- Componenta comisiilor metodice (Data publicării: 24.09.2018)

- Planul managerial a comisiilor metodice (Data publicării: 04.10.2018)

*Comisia metodică nr. 1

- Planul managerial al Comisiei metodice numărul 1 pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 26.11.2018)

- Planificarea anuală a activităţiilor Comisiei metodice numărul 1 pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 26.11.2018)

- Planificarea anuală a activităţiilor Comisiei metodice numărul 1 pe anul şcolar 2018-2019 semestrul I (Data publicării: 26.11.2018)

- Planificarea anuală a activităţiilor Comisiei metodice numărul 1 pe anul şcolar 2018-2019 semestrul II (Data publicării: 26.11.2018)

*Comisia metodică nr. 2

- Planul managerial al Comisiei metodice numărul 2 pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 24.10.2018)

- Planificarea anuală a activităţiilor Comisiei metodice numărul 2 pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 24.10.2018)

*Comisia metodică nr. 3

- Planul managerial al Comisiei metodice numărul 3 pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 15.11.2018)

- Planificarea anuală a activităţiilor Comisiei metodice numărul 3 pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 15.11.2018)

*Comisia metodică nr. 4

- Planul managerial al Comisiei metodice a profesorilor logopezi pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 24.10.2018)

- Planul managerial al al Comisiei metodice a profesorilor logopezi pe anul şcolar 2018-2019 semestrul I (Data publicării: 24.10.2018)

- Materialele didactice pentru această comisie se vor regăsi la sectiunea CLI

 

Comisia pentru programe şi proiecte educative

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia perfectionare şi formare continuă

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia de securitate şi siguranţă în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

- Decizia comitetului (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

Comisia responsabililor cu sigiliul

- Decizia comisiei (Data publicării: 03.10.2018)

 

+ Arhivă (Data publicării: 03.10.2018)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.