Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Hotărāri ale consiliului de administraţie al CJRAE-MM

 

An şcolar 2017-2018

- HCA nr. 4/14.02.2018 (Aprobare proiect de incadrare, aprobare post de consilier scolar in regim plata cu ora, aprobare rapoarte de activitate si planuri manageriale): 2018-02-14-04-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 16.02.2018)

- HCA nr. 3/05.02.2018 (Aprobare reducere norma de predare, aprobare decont naveta, aprobare introducere sigla Centenarului in antet): 2018-02-05-03-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 06.02.2018)

- HCA nr. 2/30.01.2018 (Aprobare concediu de odihna, aprobare mentinere in activitate ca titular, aprobare componenta comisiei de mobilitate pentru anul scolar 2017-2018): 2018-01-30-02-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 01.02.2018)

- HCA nr. 1/16.01.2018 (Reprogramare concediu de odihna, asigurarea obligatiei de predare pentru personalul didactic angajat al CJRAE Maramures, abrobare executie bugetara la nivelul CJRAE Maramures pentru anul financiar 2017, decontare naveta luna decembrie): 2018-01-16-01-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 16.01.2018)

- HCA nr. 45/21.12.2017 (Reprogramare concediu de odihna, ocuparea postului de consilier scolar in regim plata cu ora, acordare zile de concediu pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic): 2017-12-21-45-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 21.12.2017)

- HCA nr. 44/11.12.2017 (aprobare decont naveta, reprogramare concediu de odihna, aprobare proiect de buget): 2017-12-11-44-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 11.12.2017)

- HCA nr. 43/15.11.2017 (Aprobare programare concedii consilieri si logopezi, aprobare plan managerial comisie curriculum, aprobare planificare activitati comisie metodica logopezi (anuala si semestriala), aprobare retea scolara cabinete de asistenta psihopedagogica/cabinete logopedice, aprobare proiecte/campanii, aprobare decont naveta lunara): 2017-11-15-43-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.11.2017)

- HCA nr. 42/26.10.2017 (Aprobare raport de activitate 2016-2017 CJRAE, raport de activitate 2016-2017 CJAP, raport de activitate 2016-2017 SEOSP, raport de activitate 2016-2017 CLI, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJRAE, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJAP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 SEOSP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CLI, decontare naveta lunara): 2017-10-26-42-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 26.10.2017)

- HCA nr. 41/05.10.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora): 2017-10-05-41-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 05.10.2017)

- HCA nr. 40/28.09.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora, aprobare program de lucru/audiente, avizare achizitie autoturism Dacia Duster): 2017-09-28-40-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.09.2017)

- HCA nr. 39/08.09.2017 (Acordari calificative, numire responsabil redactare/eliberare adeverinte calificative, atribuire sarcini coordonator CLI, aprobare tematica consiliu de administratie si consiliu profesoral CJRAE, reducere norma de lucru): 2017-09-08-39-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 08.09.2017)

- HCA nr. 38/06.09.2017 (Aprobare fise de post/autoevaluare cadre didactice/didactic auxiliar/nedidactic, aprobare portofoliu consilier scolar/profesor logoped, decont naveta aferenta lunii august 2017): 2017-09-06-38-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 06.09.2017)

 

Arhiva

- 2016-2017 (Data publicării: 11.09.2017)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.