Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Hotărāri ale consiliului de administraţie al CJRAE-MM

 

An şcolar 2017-2018

- HCA nr. 43/15.11.2017 (Aprobare programare concedii consilieri si logopezi, aprobare plan managerial comisie curriculum, aprobare planificare activitati comisie metodica logopezi (anuala si semestriala), aprobare retea scolara cabinete de asistenta psihopedagogica/cabinete logopedice, aprobare proiecte/campanii, aprobare decont naveta lunara): 2017-11-15-43-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.11.2017)

- HCA nr. 42/26.10.2017 (Aprobare raport de activitate 2016-2017 CJRAE, raport de activitate 2016-2017 CJAP, raport de activitate 2016-2017 SEOSP, raport de activitate 2016-2017 CLI, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJRAE, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJAP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 SEOSP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CLI, decontare naveta lunara): 2017-10-26-42-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 26.10.2017)

- HCA nr. 41/05.10.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora): 2017-10-05-41-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 05.10.2017)

- HCA nr. 40/28.09.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora, aprobare program de lucru/audiente, avizare achizitie autoturism Dacia Duster): 2017-09-28-40-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.09.2017)

- HCA nr. 39/08.09.2017 (Acordari calificative, numire responsabil redactare/eliberare adeverinte calificative, atribuire sarcini coordonator CLI, aprobare tematica consiliu de administratie si consiliu profesoral CJRAE, reducere norma de lucru): 2017-09-08-39-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 08.09.2017)

- HCA nr. 38/06.09.2017 (Aprobare fise de post/autoevaluare cadre didactice/didactic auxiliar/nedidactic, aprobare portofoliu consilier scolar/profesor logoped, decont naveta aferenta lunii august 2017): 2017-09-06-38-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 06.09.2017)

 

Arhiva

- 2016-2017 (Data publicării: 11.09.2017)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2017, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.