Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Materiale pentru consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice

 

- Material logopedie - Diferenţierea sunetelor C şi T(Data publicării: 05.06.2020)

- Material logopedie - Cine pronunţă corect?(Data publicării: 04.06.2020)

- Material logopedie - Răţuştele vorbăreţe(Data publicării: 26.05.2020)

- Material logopedie - Iepuraşul Ţup spre ţinutul cuvintelor(Data publicării: 26.05.2020)

- Material logopedie - Exerciţii de respiraţie nonverbală(Data publicării: 21.05.2020)

- Material logopedie - Exerciţii de gimnastică logopedică(Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea sunetului S (Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea sunetului Z (Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea sunetului Ş (Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea sunetului J (Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea sunetului Ţ (Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea sunetului R (Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea gupurilor de sunete CE şi CI (Data publicării: 27.03.2020)

- Material logopedie - Corectarea gupurilor de sunete GE şi GI (Data publicării: 27.03.2020)

- Materiale şi resurse pentru activitatea de terapie logopedică (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Tulburările de învăţare pe înţelesul tuturor (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Motivaţia integrării în învăţămantul de masă a copiilor cu CES (Data publicării: 27.03.2020)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.