Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Parteneriate (2020-2021)

 

În perioada 21-29 ianuarie 2021, au avut loc întâlniri tematice, în cadrul unui parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, reprezentat de inspector şcolar general prof. dr. Costin-Hendea Anca Minodora şi inspector şcolar învăţământ special şi biologie prof. Ţiudic Adelin, precum şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş, reprezentat de inspector principal de poliţie, doamna Luminiţa Georgescu (Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii). S-au desfăşurat o serie de activităţi care au cuprins întâlniri tematice ale consilierilor şcolari şi profesorilor logopezi din Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureţ. Activităţiile au surprins exemple de bune practici desfăşurate în Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică şi Cabinetele de Logopedie Interşcolare, adaptate la contextul pandemiei. S-au prezentat o serie de strategii de intervenţie, metode de consiliere, instrumente de lucru nou create sau adaptate noilor cerinţe impuse de mediul on-line.

Întâlnire tematică - Rolul consilierului şcolar în contextul pandemiei

 

 

Întâlnire tematică - Rolul logopedului şcolar în contextul pandemiei

 

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.