Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Proiecte Europene (2020-2021)

 

Programul Operaţional Capital Uman(POCU)

Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiţie IO(i), Obiectiv specific 6.4 & 6.6, apel de proiecte POCU/665/6/23/23/, Programul "Măsuri de educaţie de tip a doua şansă"

  * Scopul şi obiectivele proiectului (Data publicării: 31.03.2021)

  * Procedură Operaţională recrutare resursă umană în cadrul proiectului (Data publicării: 31.03.2021)

  *** Anexa nr. 1 - Calendarul activităţiilor de recrutare şi selecţi în cadrul proiectului

  *** Anexa nr. 2 - Tabel centralizator resurse umane implicate în cadrul proiectului

  *** Anexa nr. 3 - Cerere-tip de înscriere în cadrul proiectului

  * Anunţ recrutare manager proiect (Data publicării: 06.04.2021)

  * Anunţ recrutare resursă umană în cadrul proiectului (Data publicării: 05.02.2021)

  * Anunţ publicitar pentru iniţierea atribuirii contractului de achiziţie publică "Servicii de consultanţă pentru realizarea achiziţiilor" aferente proiectului (Data publicării: 29.04.2021)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2020, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.