Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Cerc pedagogic/Consfături/Şedinţe/Centre metodice (2018-2019)

- Tematica cercurilor pedagogice pentru semestrul II an şcolar 2018-2019 (Data publicării: 29.01.2019)

- Componenta centrelor metodice la nivelul CJRAE MM (Data publicării: 24.09.2018)

Arhi

- 2017-2018 (Data publicării: 01.09.2018)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.